=Úvod= 

 

       V prvom rade Vás pekne vítam v dnešnej dobe na tak neobvyklej stránke. Prajem Vám zdravie, radosť, lásku, úspech a všeobecnú prosperitu. Všetky naše názory, ktoré Vám predkladáme nepovažujte za dogmy, ale naopak uvažujte a utvorte si vlastné, zoberte si len to, čo Vám prinesie obohatenie a úžitok. To, že ste sem zavítali nie je náhoda. Či už ste sa dozvedeli o stránke na základe vyhľadávania, odporúčania alebo inou formou, malo to svoj účel. Mohli ste dôvod zavnímať, alebo Vám zostal nateraz skrytý. Veľa ľudí už pojem synchronicita, alebo zákon príťažlivostí pozná. A pre tých ktorí nie, uvedieme len toľko, že všetko podlieha univerzálnym zákonom, každá príčina má svoj následok, rovnako ako každý následok má svoju príčinu. Na úrovni myšlienok sa podobné priťahuje. Preto ak sa niečim dlhšie v mysli zapodievate, ono sa to prejaví. Je zaujímavé, že častokrát ľudia ktorí sa majú radi, sú podobní. Majú podobné záujmy, ciele, priania a túžby, prípadne podobné problémy. Naopak niektoré udalosti sú len medzikrokom k ďalšej, pričom tento medzistupienok bol rovnako esenciálnym. Aj keď matematika, možno nie je úplne najobľúbenejším predmetom na svete, je kľúčom k nielen exaktným vedám, ale aj k udalostiam, zloženiu prírody, myšlienkam, pocitom, zvukom, farbám a tak ďalej. Ak Vám to bude pripadať trošku pritiahnuté za vlasy, ako je možné, že podľa Fibonacciho postupnosti máme vybudované rozmery tela ? Alebo ako je možné, že je podľa tejto postupnosti vybudovaná koruna stromu, alebo ulita slimáka ? Ako je možné, že obrazce posvätnej geometrie spôsobujú harmonický pocit a že zvuk vo forme vibrácie, ktorá tento pocit reprezentuje, dokáže pri zosilnení reproduktorom uviesť do pohybu napríklad zrnká jemného piesku a usporiadať ich späť do obrazcov posvätnej geometrie, ktoré spôsobili daný harmonický pocit ? Ako je možné, že Vaše nálady oscilujú (kývajú sa) medzi dvoma pólmi, od zlej a skleslej nálady, cez neutrálnu, do dobrej a výbornej ? Ako je možné, že sezóny sú presne dané ? Ako je možné, že ťažkosti striedajú príležitosti a naopak ? Ako je možné, že pravidlá a technické indikátory, ktoré používajú na grafe vývoja pohybu cien komodít, menových párov a iných artiklov obchodníci na svetových burzách, sa dajú aplikovať na grafy vývoja pohybu počtu narodených detí krajiny, nezamestnanosti, či zostatku Vášho bankového účtu ? Ako je možné, že priania na ktorých lipnete, sa Vám paradoxne ťažšie uskutočňujú, ako veci na ktorých Vám až tak nezáleží ? Ako je možné, že dvaja takmer podobní ľudia, s podobným zázemím, koníčkami, rodinou, zarábajú v rovnakej práci, podnikaní diametrálne iné sumy peňazí ? Ako je možné, že astrológia často výborne charakterizuje osobnostné črty človeka ? Ako je možné, že niektoré modlitby fungujú ? Ako je možné, že existuje placebo efekt a zázračné uzdravenia ? Toto je práve priestor, v ktorom Vám na tieto a ďalšie otázky prinesieme odpovede. 

 

 

 

www.carujes.sk

 

carujes@gmail.comVytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky